Jai Ganesh
Four OSDs to Madhya Pradesh CM quit ahead of Lok Sabha Polls